Danh sách pool hỗ trợ MiningClaymore : Bấm vào để tải

Cast XMR : Bấm vào để tải

XMR-Stak-Haven : Bấm vào để tải

SRBMiner : Bấm vào để tải